Konstaterade fall av dödligt våld 2020.

En granskning av anmält dödligt våld 2020

Information om publikationen

För att kunna redovisa tillförlitlig statistik över konstaterade fall av dödligt våld i Sverige tar Brottsförebyggande rådet årligen fram särskild statistik, där samtliga polisanmälningar rörande dödligt våld granskas.

Offer och förövare var eller hade varit närstående genom en parrelation i 17 av de konstaterade fallen av dödligt våld 2020, vilket utgjorde 14 procent av samtliga konstaterade fall av dödligt våld. För 2019 var siffrorna 18 fall (16 procent). 

Antalet fall av dödligt våld mot kvinnor i en parrelation 2020 uppgick till 13 fall, vilket motsvarade 52 procent av samtliga konstaterade fall av dödligt våld med kvinnliga offer under året. Motsvarande antal för manliga offer var 4 fall (4 procent). Jämfört med 2019 minskade det dödliga våldet i en parrelation mot kvinnor (minus 3 fall) men ökade mot män (plus 2 fall). 

Senast uppdaterad: 2021-11-18