Förbud mot erkännande av utländska månggiften. Prop. 2020/21:149

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2021
  • Avsändare: Regeringen
  • Typ: Proposition
  • Antal sidor: 64

Information om publikationen

I Sverige är det förbjudet att vara gift med flera personer samtidigt. Men i flera andra länder är polygama äktenskap tillåtna. Sådana månggiften godkänns inte i Sverige, om någon av de inblandade var svensk medborgare eller bodde i Sverige när äktenskapet ingicks. Utländska månggiften utan sådan anknytning till Sverige betraktas däremot i dag av Skatteverket som giltiga.

I denna proposition föreslår regeringen att utländska månggiften som huvudregel inte ska godkännas i Sverige. Förbudet ska gälla oavsett om parterna hade anknytning till Sverige eller inte när de gifte sig. Undantag ska bara kunna göras om det finns synnerliga skäl.

I propositionen finns också ett utvidgat förbud mot erkännande av äktenskap mellan nära släktingar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.