Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister. Prop. 2020/21:150

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2021
  • Avsändare: Regeringen
  • Typ: Proposition
  • Antal sidor: 235

Information om publikationen

Regeringen lämnar i propo­sitionen förslag på änd­ringar som bland annat syftar till att stärka barn­rätts­perspek­tivet i vård­nads­pro­cessen, skapa bättre förut­sätt­ingar för föräl­drar att nå sam­för­stånds­lös­ningar och stärka skyddet för barn som riskerar att fara illa.

I propositionen föreslås bland annat:

  • att barnets rätt till information och att komma till tals tydliggörs
  • att föräldrar som överväger att inleda en tvist om barn som huvudregel ska ha deltagit i informationssamtal hos socialnämnden innan de kan vända sig till domstol
  • att en tillfällig vårdnadshavare ska kunna utses till exempel i en situation där det förekommit dödligt våld inom familjen
  • att en tidsgräns på fyra månader införs för utredningar om vårdnad, boende eller umgänge.

Lagen om informationssamtal föreslås träda i kraft den 1 januari 2022, medan kravet på deltagande i informationssamtal föreslås träda i kraft den 1 mars 2022. I övrigt föreslås lagändringarna träda i kraft den 1 juli 2021.