Tydliga indikationer på konsekvenser av pandemins andra våg i Brås preliminära statistik över anmälda brott under vintern 2020/2021

Information om publikationen

I rapporten beskrivs bland annat hur förbättrad kodning är den troliga huvudförklaringen till en klar ökning av anmälda misshandelsbrott i nära relationer under våren 2020. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18