Mäns våld mot kvinnor. En analys av myndigheternas arbete med den nationella strategin.

2021:3

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2021
  • Avsändare: Statskontoret
  • Typ: Rapport

Information om publikationen

Statskontoret har på uppdrag av regeringen följt upp och analyserat centrala myndigheters arbete med den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

I analysen bedömer Statskontoret att myndigheterna har genomfört många åtgärder för att förbättra arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Den nationella strategin och regeringsuppdragen som myndigheterna fått har enligt Statskontorets bedömning bidragit till att myndigheterna är mer aktiva och samverkar i större utsträckning.

Samtidigt bedömer Statskontoret att myndigheterna skulle kunna arbeta effektivare med frågorna. En viktig slutsats är att kunskapskedjan inom området behöver fungera bättre. Det omfattar att identifiera behov, producera, sprida och tillämpa kunskap inom området. Många myndigheter arbetar med att ta fram och sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor, men för att det samlade arbetet ska bli effektivare behöver regeringen och myndigheterna prioritera insatser som syftar till att yrkesverksamma inom framför allt kommuner och regioner ska praktiskt använda dessa kunskaper.

Ett problem är också att det saknas kunskapsbaserade metoder och arbetssätt inom centrala delar av strategin. Därför bedömer Statskontoret att det är viktigt att se till att metoder och arbetssätt utvärderas, inte minst när det gäller det förebyggande arbetet mot våld. Rapporten lämnar flera förslag kring detta.

Se också Bilaga 3. Beskrivningar av myndigheternas huvudsakliga arbete med att genomföra strategin (pdf)