Nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn. Dir 2021:29

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2021
  • Avsändare: Regeringen
  • Typ: Kommittédirektiv

Information om publikationen

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag till en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn. Strategin ska lägga grunden för arbetet med att förebygga och bekämpa våld mot barn, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, under de kommande tio åren. 

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2022.