Ekonomiskt bistånd. Handbok för socialtjänsten

Information om publikationen

Handboken om ekonomiskt bistånd för socialtjänsten har reviderats och en ny handbok ersätter nu den tidigare från 2013. Handboken är ett stöd för arbetet inom ekonomiskt bistånd och ett komplement till Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2013:1) om ekonomiskt bistånd.