Den sårbara gemenskapen. Kvinnojourer under covid-19-pandemin

Information om publikationen

Artikel i tidskriften Sociologisk Forskning, årgång 58, nr 1–2, sid 33–51.