Kommuner mot brott (SOU 2021:49)

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2021
  • Avsändare: Justitiedepartementet
  • Typ: Statens offentliga utredningar (SOU)
  • Antal sidor: 305

Information om publikationen

En särskild utredare har haft i uppdrag att bland annat förslå hur ett lagstadgat kommunalt ansvar för det brottsförebyggande arbetet bör utformas. Utredningen redovisar nu sina förslag som bland annat innebär att kommunerna ska kartlägga och analysera brottsligheten inom sina geografiska områden och ta ställning till behovet av brottsförebyggande åtgärder. 

Kommunerna föreslås även ta ansvar för samordningen av det brottsförebyggande arbetet samt inrätta en funktion som bland annat stöder kommunens arbete internt och utgör en kontaktyta mot externa aktörer. Utredaren föreslår även att Brå ska analysera kommunernas behov av stöd med anledning av uppgifterna i lagen samt att länsstyrelserna förstärker sitt stöd till kommunerna inom ramen för deras befintliga brottsförebyggande uppdrag.