Våld mot samiska kvinnor: Kartäggning och analys av kunskapsläget och behovet av insatser

Information om publikationen

Kapitel i rapporten Kartläggning av jämställdheten i det samiska samhället. Kiruna: Sametinget, 2021.