What you say and what I hear

– Investigating differences in the perception of the severity of psychological and physical violence in intimate partner relationships

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2021
  • Författare: Sverker Sikström, et al.
  • Typ: Artikel

Information om publikationen

Artikel i tidskriften PLoS ONE 16(8): e0255785.

Psykisk misshandel uppfattas som mindre allvarligt av omgivningen än fysisk misshandel. En anledning kan vara att det är svårare för den utsatta att förmedla allvaret i det psykiska våldet, och svårare för omgivningen att sätta sig in hur svårt det påverkat den utsatta. Kvinnors våld mot män uppfattas inte heller som lika allvarligt som vice versa. Det visar denna studie från Lunds universitet.