EIGE's indicators on intimate partner violence, rape and femicide: EU state of play

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2021
  • Avsändare: European Institute for Gender Equality (EIGE)
  • Typ: Rapport
  • Antal sidor: 123

Information om publikationen

Rapporten belyser och analyserar hur insamlingen av nationella data gällande våld i nära relationer, våldtäkt och mord på kvinnor ser ut i alla 27 EU-medlemsstater och Storbritannien. Rapporten vänder sig till beslutsfattare för att visa dels på närvaron eller frånvaron av jämförbara data, dels styrkor och begränsningar hos tillgängliga data och hur det kan påverka utformningen av nationella riktlinjer för arbetet mot våld.