Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering 1999-2008.

SOU 2010:49

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2010
  • Avsändare: Justitiedepartementet
  • Typ: Statens offentliga utredningar (SOU)

Information om publikationen

Syftet med utvärderingen har varit att undersöka hur förbudet, som har varit i kraft i drygt tio år, fungerar i praktiken och vilka effekter kriminaliseringen har haft för förekomsten av prostitution och människohandel för sexuella ändamål i Sverige. Utvärderingen visar att förbudet mot köp av sexuell tjänst har haft avsedd effekt och utgör ett viktigt instrument för att förebygga och bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål.