Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Skr. 2007/08:39

  • Utgivningsår: 2007
  • Avsändare: Regeringen
  • Typ: Skrivelse
  • Fulltextlänk: Läs publikation

Information om publikationen

I skrivelsen redogör den dåvarande regeringen för sin syn på hur mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer ska bekämpas. Regeringen redovisar huvuddragen i arbetet för att bekämpa detta våld under den aktuella mandatperioden. Handlingsplanen omfattar även våld mot HBT-personer (homo- och bisexuella samt transpersoner) som utsatts för våld av sin partner.