Men’s Activism to End Violence Against Women.

Voices from Spain, Sweden and the UK

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2021
  • ISBN: 978-1-4473-5797-1
  • Författare: Anna-Lena Almqvist, et al.
  • Typ: Bok
  • Antal sidor: 160

Information om publikationen

Studier visar att män behöver engagera sig för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. I ett internationellt forskningsprojekt har forskare från Spanien, Storbritannien och Sverige intervjuat män som är verksamma inom olika frivilligorganisationer eller som arbetar professionellt med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Resultaten från projektet visar på några tydliga faktorer för varför vissa män engagerar sig för att stoppa våld mot kvinnor, och varför andra är tysta.


 

Senast uppdaterad: 2021-11-18