Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.

Ett utbildningsmaterial för dig som arbetar inom hälso-­ och sjukvården och tandvården

Information om publikationen

Detta utbildningsmaterial riktar sig till yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården som kan komma i kontakt med personer som blivit utsatta för våld i sina nära relationer. Syftet med utbildningsmaterialet är att ge kunskap om hur våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck kan yttra sig och vilka konsekvenser det kan få för hälsan samt på vilket sätt det kan uppmärksammas. Materialet är också tänkt att ge personalen stöd i att tillsammans med chefen se över rutiner, arbetssätt och förhållningssätt i mötet med dem som kan ha erfarenhet av våld.

Till utbildningsmaterialet finns även ett chefsstöd och en studiehandledning. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18