Straffansvar för psykiskt våld.

Promemoria 2021-10-29

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2021
  • Avsändare: Justitiedepartementet
  • Typ: Promemoria
  • Antal sidor: 7

Information om publikationen

Justitiedepartementet har gett en utredare i uppdrag att lämna förslag på hur det straffrättsliga skyddet mot psykiskt våld kan stärkas. Uppdraget är en del av regeringens åtgärdspaket 2021 för att intensifiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

Utredaren ska även se över åtalsregleringen för ärekränkningsbrotten när det gäller brott i nära relation och vid hedersrelaterat våld och förtryck.

Till utredare har hovrättsrådet Viveca Lång utsetts. Uppdraget ska redovisas till Justitiedepartementet senast den 1 augusti 2022.

Senast uppdaterad: 2021-11-18