Kvinnofrid. Prop. 1997/98:55

  • Utgivningsår: 1998
  • Avsändare: Arbetsmarknadsdepartementet
  • Typ: Proposition
  • Fulltextlänk: Läs publikation

Information om publikationen

Propositionen behandlar åtgärder för att motverka våld mot kvinnor, prostitution och sexuella trakasserier i arbetslivet.