Risk för återfall i partnervåld. Hur säker är Kriminalvårdens RBM-bedömning?

Information om publikationen

Kriminalvårdens forsknings- och utvärderingsenhet har studerat myndighetens så kallade RBM-bedömning om att förutsäga återfall i partnervåldsbrott. Utvärderingen visar att RBM-B i hög utsträckning identifierar de klienter som återfaller i partnervåld, men brister i förmågan att identifiera klienter som inte återfaller. RBM-B lyckades förutsäga de som senare återföll i partnervåld genom bedömningen medelrisk eller hög risk (sensitivitet) i 9 av 10 fall, medan endast 2 av 10 av de som inte återföll hade klassificerats som låg risk (specificitet).

Senast uppdaterad: 2021-11-18