Negotiating normality and deviation: father's violence against mother from children's perspectives

Information om publikationen

Denna avhandling behandlar hur barn i våldspräglade familjer försöker förstå pappas våld mot mamma. Cater Källström använder en generell socialpsykologisk, interaktionistisk ansats och kopplar denna till hur barn konstruerar subjektivitet i relation till omgivningen och sociala normer. Studien baseras på intervjuer med 10 barn, 8-12 år gamla, vars mödrar brutit upp från misshandelsrelationen.

Referat