Vold mot menn i nære relasjoner : Kunnskapsgjennomgang og rapport fra et pilotprosjekt

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2010
  • Författare: Ole K Hjemdal, Hanne Sogn
  • Avsändare: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
  • Typ: Kartläggning

Information om publikationen

Denna översikt sammanfattar kunskapsläget kring våld mot män i nära relationer utifrån norsk och internationell forskning på området. Kunskapsöversikten behandlar bland annat teoretiska och metodologiska trender på fältet och även våldets konsekvenser samt de våldsutsatta männens specifika hjälpbehov som påvisats i forskningen. Översikten innehåller också en pilotstudie som undersöker i vilken grad norska hjälp- och stödinsatser för våldsutsatta män finns och hur sådana instanser arbetar med fall av män som utsätts för våld i nära relationer.

Senast uppdaterad: 2021-11-18