Mellan tystnad och tal: flickor och hedersvåld i svensk offentlig politik

Information om publikationen

I denna avhandling belyser statsvetaren Maria Carbin den så kallade hedersmordsdebattens genomslag i offentlig politik. Hon har studerat hur hedersrelaterat våld vuxit fram som en politisk fråga och hur det uppstår en förhandling om att definiera och förklara våldet. Avhandlingen bygger huvudsakligen på offentligt tryck, riksdagsdebatter, utredningar samt länsstyrelsernas satsningar på hedersrelaterat våld under perioden 1995 till 2008.