Som Gud skapade oss: förhållningssätt till kvinnlig omskärelse bland somalier i Malmö

Information om publikationen

De största grupperna av kvinnor i Sverige som har genomgått kvinnlig omskärelse kommer ursprungligen från Somalia, Egypten, Etiopien, Eritrea och Gambia. Den här studien undersöker attityder mot ingreppet bland somalier i Malmö. Det finns ofta stora skillnader mellan hur män och kvinnor ser på könsstympning. Studien visar att många manliga somalier i Sverige motsätter sig seden och att ingreppet sker i en strikt kvinnlig sfär utan manlig insyn. Studien visar att kvinnorna hade många föreställningar om hur män tänker om könsstympning och kvinnlig sexualitet som inte överensstämde med de manliga intervjupersonernas svar.