Defining rape: emerging obligations for states under international law?

Information om publikationen

Definitionen av våldtäkt är i många länder restriktiv och utesluter inte sällan brott där fysiskt motstånd eller våld inte kan påvisas. En enhetlig och könsneutral definition där man fokuserar på bristande samtycke och inte våld är därför mycket viktig menar Maria Eriksson i sin avhandling om våldtäktsbrottet i en folkrättslig kontext. Rätten till sexuellt självbestämmande är kontroversiell och kan till exempel krocka med samhällens moral, kultur och religion, men den är så pass fundamental för varje individ att en internationell reglering borde vara en självklarhet.