Annika Rejmer

Titel: Fil. dr i rättssociologi, docent

Lärosäte: Uppsala universitet

Institution: Juridiska institutionen

E-post: Annika.Rejmer@jur.uu.se

Presentation

Annika Rejmer forskar om samverkan mellan myndigheter som syftar till att förbättra bemötandet av våldsutsatta barn och kvinnor och bemötandets effekt på brottsutredningens kvalitet.

Nuvarande forskningsprojekt

High-conflict families of divorce

Publikationer i urval

Rejmer A. (2020) Rättsvetarens värv utifrån ett rättssociologiskt perspektiv – konsekvenser av bristande rättsvalidering. Ingår i: Vänbok till Sverker Scheutz. Om rätt och att undervisa rätt [ed] Hans Eklund, Lotta Lerwall, Anna-Sara Lind. Uppsala: Iustus förlag. Publikationen i fulltext

Rejmer A. (2019) What’s in it for me?: Vad tjänar offer på att anmäla våld i nära relation? Ingår i: Vänbok till Lena Holmqvist [ed] Jenny Samuelsson Kääntä, Gustaf Almkvist, Erik Svensson, Anna Skarhed. Uppsala: Iustus förlag. Publikationen i fulltext

Rejmer A. (2018) Vårdnadstvist – en kontraproduktiv genusbias. Ingår i: De Lege, Juridiska fakulteten i Uppsala, årsbok 2017: Genuskritiska frågor inom juridiken [ed] Mattias Dahlberg. Uppsala: Iustus förlag, 2018, 1, s. 1-204. Mer information om publikationen

Rejmer A m.fl. (2015) Barnets rättigheter i vårdnadstvister. Stiftelsen allmänna barnhuset. Publikationen i fulltext

Rejmer A, Cederström G. (2013) Sammanställning av aktuell forskning, kunskap och lagstiftning att användas i projektet "Barnets rättigheter i vårdnadstvister”. Stiftelsen allmänna barnhuset. Publikationen i fulltext

Rejmer A, Sonander A och Agevall C. (2010) Våldsutsatta kvinnor berättar: En utvärdering av projekt Karin. Stockholm: Rikspolisstyrelsen. Publikationen i fulltext

Rejmer, A. (2003) Vårdnadstvister: en rättssociologisk studie av tingsrätts funktion vid handläggning av vårdnadskonflikter med utgångspunkt från barnets bästa. AvhandlingLunds universitet: Sociologiska institutionen. Mer information om publikationen