"Det är något speciellt med den här frågan": om det lokalpolitiska samtalet om mäns våld mot kvinnor

Information om publikationen

Boken handlar om svårigheten att uppmärksamma och diskutera mäns våld mot kvinnor i såväl det lokala offentliga samtalet som i praktisk kommunal politik.