Carin Holmberg

Titel: Fil. dr i sociologi

E-post: carin.holmberg@gmail.com

Webbsida: www.carinholmberg.se

Presentation

Carin Holmberg har forskat om mäns våld mot kvinnor, våld i lhbt-relationer samt kopplingen mellan våld i parrelationer och våld mot djur. 

Publikationer i urval

Holmberg, Carin, Enander, Viveka & Lindgren, Anne-Li (2015) "Ett litet ord betyder så mycket: Alliansregeringen, Handlingsplanen och betydelseförskjutningar av begreppet mäns våld mot kvinnor". Sociologisk Forskning Årg 52, 2015:3 (257-278). Publikationen i fulltext

Smirthwaite, Goldina & Holmberg, Carin (2014) "Uppbrottstrappan - En modell för intersektionellt socialt arbete" i Tidskrift för Genusvetenskap 35(2-3) s 105-128. Mer information om publikationen

Enander, Viveka, Holmberg, Carin & Lindgren, Anne-Li (2013) Att följa med samtiden - Kvinnojoursrörelse i förändring. Stockholm: Atlas Akademi. Mer information om publikationen

Enander, Viveca & Homberg, Carin (red.) (2011) Hur går hon? Om att stödja misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser. Lund: Studentlitteratur. Mer information om publikationen

Holmberg, Carin (2011) "Nya målgrupper och metoder - om djurs roll i uppbrottsprocessen" i Holmberg, Carin & Enander, Viveca (red.) (2011) Hur går hon? Om att stödja misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser. Lund: Studentlitteratur. Mer information om publikationen

Holmberg, Carin & Enander, Viveka (2004/2007/2011) Varför går hon? Om misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser. Ystad: Kabusa böcker. Mer information om publikationen

Holmberg, Carin, Smirthwaite, Goldina & Nilsson, Agneta (2005) Mäns våld mot missbrukande kvinnor: ett kvinnofridsbrott bland andra. Stockholm: Mobilisering mot narkotika. Publikationen i fulltext

Holmberg, Carin, Stjernqvist, Ulrica & Sörensen, Eva (2005) Våldsamt lika och olika: om våld i samkönade parrelationer. Stockholm: Centrum för Genusstudier, Stockholms universitet. 

Holmberg, Carin (2004) Med husbondens röst: om våld mot djur i misshandelsrelationer. Ystad: Kabusa böcker. Mer information om publikationen

Holmberg, Carin & Bender, Christine (2003) "Det är något speciellt med den här frågan": om det lokalpolitiska samtalet om mäns våld mot kvinnor. Umeå: Brottsoffermyndigheten. Mer information om publikationen

Holmberg, Carin & Bender, Christine (2001) När var och en sköter sitt... : hur ser stöd och hjälp ut till misshandlade kvinnor i kommuner utan kvinnojour? Stockholm: Sköndalsinstitutet. Publikationen i fulltext