Fredrik Bondestam

Titel: Fil. dr i sociologi. Forskningssamordnare och verksamhetsledare Nationella sekretariatet för genusforskning

Lärosäte: Uppsala universitet

Institution: Nationella sekretariatet för genusforskning

Annan hemvist: Göteborgs universitet

E-post: fredrik.bondestam@genus.gu.se

Presentation

Fredrik Bondestam är forskningssamordnare och verksamhetsledare och  forskar om sexuella trakasserier, utsatthet, normalitetens våld i akademiska kontexter, maskuliniteter och risk samt olika aspekter på feministisk pedagogik.

Publikationer i urval

Bondestam, Fredrik & Lundqvist, Maja (2018). Sexuella trakasserier i akademin. En internationell forskningsöversikt. Stockholm: Vetenskapsrådet. Publikationen i fulltext

Bondestam, Fredrik & Grip, Louise (2015). Fördelning eller förfördelning? Forskningsfinansiering, jämställdhet och genus – en forskningsöversikt. Göteborgs universitet: Nationella sekretariatet för genusforskning. Forskningens villkor 2015:1. Publikationen i fulltext

Bondestam, Fredrik (2004). Signing Up for the Status Quo? Semiological Analyses of Sexual Harassment in Higher Education – A Swedish Example. Higher Education in Europe, vol 29, no 1, pp. 133-145. Publikationen i fulltext

Bondestam, Fredrik & Carstensen, Gunilla  (2004).Från sexuella trakasserier till könskränkande processer: om kön, utsatthet och normalitetens våld. Uppsala universitet: Sociologiska institutionen. Mer information om publikationen

Bondestam, Fredrik (2004). En önskan att skriva abjektet. Analyser av akademisk jämställdhet. Avhandling. Stehag: Förlags AB Gondolin. Mer information om publikationen