Mari Brännvall

Titel: FD i socialt arbete

Lärosäte: Göteborgs universitet

Institution: Institutionen för socialt arbete

Presentation

Mari Brännvall är FD i socialt arbete och arbetar dels som lektor vid Göteborgs universitet och dels som utvecklingsledare vid VKV – Västra Götalands kompetenscentrum om våld i nära relationer. Hon disputerade 2016 vid Malmö högskola med avhandlingen "Frigörelse med förhinder: Om polisanmälan när kvinnor tar sig ur mäns våld mot kvinnor i nära relationer".

Mari forskar om mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, uppbrott ur våld och offentliga verksamheters hantering av mäns våld mot kvinnor.

Nuvarande forskningsprojekt

Utvärdering av ”Islandsprojektet” tillsammans med Maria Eriksson och Veronica Ekström.

Tidsperiod
2018–2019

Publikationer i urval

Brännvall, Mari. Frigörelse med förhinder: om polisanmälan när kvinnor tar sig ur mäns våld i nära relationer (2016). Avhandling. Malmö: Malmö högskola. Publikationen i fulltext