Josefin Rahmqvist

Josefin Rahmqvist, Josefin Rahmqvist Linnarsson

Titel: Leg. sjuksköterska, fil.dr i vårdvetenskap

Lärosäte: Linnéuniversitetet

Institution: Institutionen för hälso- och vårdvetenskap

E-post: josefin@rahmqvist.com

Presentation

Josefin Rahmqvist forskar om vårdandet på akutmottagningen för våldsutsatta personer och deras närstående, även kallat forensisk omvårdnad. 

Nuvarande forskningsprojekt

Projekt 1. Samverkan vid våld i nära relation – kontinuitet och trygghet i vårdprocessen. 

Projektet planeras inom ramen för Centrum för interprofessionell samverkan och sambruk inom akut vård (CISA) och bygger på ett samarbete mellan Linnéuniversitetet och Länsstyrelsen, Växjö kommun, Polismyndigheten Kronobergs län och Region Kronoberg. Målet är att förbättra samverkan vid våld i nära relation för att skapa en kontinuitet och trygghet i vårdprocessen för de personer som har utsatts för våld och deras familjemedlemmar.

Tidsperiod: 2020–2023

Projekt 2. Förbättra primärvårdens möjligheter att ingripa vid våld i nära relation. 

Forskningsprojektet syftar till att utveckla en nationell och internationell konsensus i primärvården kring vård vid våld i nära relation.

Tidsperiod: 2019–2020

Andra forskare som ingår i projektet/projekten

Projekt 1: 
Docent Carina Elmqvist
Professor Eva Benzein
Fil. dr Marie Eriksson m.fl.

Projekt 2:
Med. dr Pas Lodewijk
Med. dr Ana Clavería m.fl.
 

Publikationer i urval

Rahmqvist J., Benzein E. & Erlingsson C. (2019). Challenges of caring for victims of violence and their family members in the emergency department. International Emergency Nursing 42, p 2-6. 

Rahmqvist Linnarsson, Josefin (2018). Forensic care for victims of violence and their family members in the emergency department. Avhandling. Linnéuniversitetet, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap. Växjö: Linnaeus University Press. 

Stening, K., Rahmqvist Linnarsson, J. (2016). Att möta hot och våld: forensisk omvårdnad. I Prehospital akutsjukvård 2:a uppl. Red. Suserud BO & Lundeberg L. Liber. s 101-110.

Rahmqvist Linnarsson, Josefin, Benzein, Eva & Arestedt, Kristofer (2014) Nurses’ views of forensic care in emergency departments and their attitudes, and involvement of family membersJ Clin Nurs. 2015 Jan;24(1-2):266-74. 

Rahmqvist Linnarsson, Josefin, Benzein, Eva, Årestedt, Kristofer & Erlingsson, Christen (2012) Preparedness to care for victims of violence and their families in emergency departmentsEmerg Med J. 2013 Mar;30(3):198-201. 

Rahmqvist Linnarsson, Josefin, Bubini Jennifer & Perseius, Kent-Inge (2010) A meta-synthesis of qualitative research into needs and experiences of significant others to critically ill or injured patients. J Clin Nurs. 2010 Nov;19(21-22):3102-11. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18