Maria Emmelin

Titel: Professor, social medicin och global hälsa

Lärosäte: Lunds universitet

Institution: Institutionen för kliniska vetenskaper

E-post: maria.emmelin@med.lu.se

Presentation

Maria Emmelin forskar om våld mot kvinnor och barn ur ett internationellt såväl som nationellt perspektiv. Hon har medverkat i WHO studien om våld mot kvinnor, WHO Multi-country Study on Women's Health and Domestic Violence against Women (2005), specifikt i den Etiopiska delstudien och har även varit involverad i kvalitativa och kvantitativa studier om våld mot kvinnor i Indonesien, Tanzania och Bangladesh.

Nuvarande forskningsprojekt

Titel
VAW – Ett globalt nätverk för forskning kring våld mot kvinnor.

Beskrivning av projektet
Baserat på nationellt samarbete främst mellan Umeå Universitet (Epidemiologi och global hälsa), Uppsala Universitet (Kvinnors och barns hälsa), Linköpings universitet (Genus och medicin) samt Göteborgs universitet (Socialmedicin) och internationella samarbetsinstitutioner i Indonesien, Etiopien, Nicaragua, Vietnam, Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh och Tanzania.

Finansiärer
Projektet finansieras av Sida/SAREC

Tidsperiod
Projektet pågår från 2010 - 2012.

Andra forskare som ingår i projektet/projekten

Ulf Högberg, professor i obstetrik och gynekologi vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Lennarth Nyström, universitetslektor i folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet

Gunilla Lindmark, professor emerita i internationell kvinno- och mödrahälsovård, Uppsala universitet

Katarina Swahnberg, docent i Genus och medicin, Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE), Hälsouniversitetet, Linköping

Gunilla Krantz, med. dr, master of Public Health, docent i Folkhälsovetenskap, Institutionen för medicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet

Humlan Svensson, Administrative co-ordinator, Gender and Medicine, Linköpings universitet

Publikationer i urval

Gossaye Yegomawork, Deyessa Negussie, Berhane Yemane, Ellsberg Mary & Emmelin Maria m.fl  (2003) "Women’s Health and Life Events Study in Rural Ethiopia" i Ethiopian Journal of Health Development, Special Issue, nr. 17, 2003.

Muganyizi, Projestine S., Hogan, Nora & Emmelin, Maria m. fl. (2009) "Social Reactions to Rape: Experiences and Perceptions of Women Rape Survivors and Their Potential Support Providers in Dar es Salaam, Tanzania" i Violence and Victims, vol. 5(24), 2009, s. 607-26. Mer information om publikationen

Laisser, Rose M., Lugina, Helen I., Nyström, Lennart, Lindmark, Gunilla & Emmelin, Maria (2009). "Striving to make a difference. Healthcare worker experiences with intimate partner violence clients in Tanzania" i Health Care for Women International, vol. 30(1-2), 2009, s. 64–78. Mer information om publikationen

Deyessa Negussie, Berhane Yemane, Alem Atalay, Ellsberg Mary & Emmelin Maria m. fl (2009) "Intimate partner violence and depression among women in rural Ethiopia: a cross-sectional study" i Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health, vol. 5(1), 2009, s. 8. Publikationen i fulltext

Emmelin, Maria (2004) Self-rated health in public health evaluation. Avhandling. Umeå: Umeå universitet. Publikationen i fulltext