En önskan att skriva abjektet: analyser av akademisk jämställdhet