När våldet blir en del av jaget: en kritisk analys av kvinnohistoria och dess effekter

Information om publikationen

Sara Edenheim gör i denna artikel en kritisk analys av de effekter i historieskrivningen som själva begreppet ”kvinna” kan ha. Hon menar att kvinnohistorien tenderar att tvinga fram en solidaritet mellan kvinnor som offer – med en underförstådd ambition att verka för upprättelse, trots att nutidens kvinnor inte har mycket gemensamt med tidigare generationers kvinnor. Edenheim pläderar för en identitetsstrategi som mera baseras på solidaritet med vad som är möjligt att förändra i dag, och mindre på solidaritet med det förflutna.

Referat