Gunilla Dahlkild-Öhman

Titel: Fil.dr i sociologi

Lärosäte: Uppsala universitet

Publikationer i urval

Dahlkild-Öhman, Gunilla (2011). Att börja tala med barn om pappas våld mot mamma. Radikalt lärande i arbetet med vårdnad, boende och umgänge. Avhandling. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Sociologica Upsaliensia 58. Publikationen i fulltext

Eriksson, Maria, Källström Cater, Åsa, Dahlkild-Öhman, Gunilla & Näsman, Elisabet (red.) (2008). Barns röster om våld  att tolka och förstå. Malmö: Gleerups utbildning AB. Mer information om publikationen