Intersektionalitet: kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap

Information om publikationen

Författarna utforskar begreppet intersektionalitet och dess relevans för att förstå komplexa och heterogena globala maktrelationer. Boken inbjuder till ett teoretiskt samtal om den analytiska och politiska innebörden av kategorin kön.