Naming the Unmentionable: How Children Exposed to Intimate Partner Violence Articulate Their Experiences

Information om publikationen

Witnessing intimate partner violence (IPV) is a frightening experience that affects children’s development and well-being. This study examines experiences of IPV from the perspective of children. Interviews with 14 children between 8 and 12 years of age were analyzed using a thematic method. Three main themes were identified: how children talked about abuse of their mother, described their own actions, and related to or handled memories of violence.

Referat

Att bevittna våld i nära relationer är en skrämmande upplevelse som påverkar barns utveckling och hälsa. Denna studie undersöker våld i nära relationer från barns perspektiv. Intervjuer med 14 barn mellan 8 och 12 år analyseras med hjälp av en tematisk metod. Tre huvudteman identifieras: hur barn talar om våld mot mamma, hur de beskriver sina egna handlingar och hur de relaterar till eller hanterar minnen av våld.