FN resolution 1820 (2008)

  • Utgivningsår: 2008
  • Avsändare: Förenta Nationerna
  • Typ: Resolution
  • Fulltextlänk: Läs publikation

Information om publikationen

Resolution 1820 om sexuellt våld mot civila i konflikter antogs enhälligt av FN:s säkerhetsråd den 19 juni 2008. Resolutionen fördömer våldtäkt och andra former av sexualiserat våld i konfliktsituationer och stipulerar att våldtäkt kan utgöra krigsbrott, brott mot mänskligheten och en konstituerande handling för folkmord. Publikationen är på engelska.