Charlotte C. Petersson

Charlotte C. Petersson, Charlotte C Petersson

Titel: Fil. dr i socialantropologi

Lärosäte: Malmö universitet

Institution: Institutionen för socialt arbete

E-post: charlotte.c.petersson@mau.se

Presentation

Charlotte C. Peterssons forskningsfält rör sig inom ramen för våld i nära relationer och dess koppling till sexuell och reproduktiv hälsa, både i Sverige och i ett globalt perspektiv. Ett specifikt forskningsintresse är sexuellt våld, det vill säga sexuella övergrepp och våldtäkt mot barn, män och kvinnor, och där förövaren kan vara antingen bekant eller obekant med brottsoffret. Även det professionella arbetet med våldsutsatta i kommuner och på kvinnojourer utgör ett forskningsintresse. 

Nuvarande forskningsprojekt

Titel: Det yttersta skyddsnätet i tider av pandemi – Kvinnojourer satt under press

Syftet med forskningsprojektet är att undersöka hur kvinnojourerna hanterar och formar sitt arbete med våldsutsatta personer i samband med de förändringar som deras verksamheter har fått erfara på grund av coronapandemin.

Tidsperiod: 1 september 2020 – 30 september 2021

Publikationer i urval

Hansson, K. & Petersson, C.C. (2021). Den sårbara gemenskapen: Kvinnojourer under covid-19-pandemin. Sociologisk Forskning 58 (1–2) 33–51. 

Petersson, C. C. (2020). Developing Gender and Culture Sensitive Conversations with Sexually Abused Men by Blending Ethnography and Psychotherapy. kritisk etnografi – Swedish Journal of Anthropology 3(2) 21-35. 

Petersson, C.C. & Plantin, L. (2019) Breaking with Norms of Masculinity: Men Making Sense of Their Experience of Sexual Assault. Clin Soc Work J 47, 372–383.