Shilan Caman

Shilan Caman, Shilan Caman

Titel: Med. dr

Lärosäte: Karolinska Institutet

Institution: Centrum för Psykiatriforskning, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Annan hemvist: Rättsmedicinalverket och Polismyndigheten

E-post: shilan.caman@ki.se

Presentation

Shilan Camans forskningsområden är upprepat och dödligt partnervåld, med särskilt fokus på typologier och karaktäristika bland gärningspersoner av partnervåld. Hon bedriver även forskning om kvinnliga gärningspersoner av dödligt våld. 

Läs en intervju med Shilan Caman i kunskapsbankens intervjuarkiv: "Manliga förövare av dödligt våld studerade"

Nuvarande forskningsprojekt

Projekt 1: Typologier av generellt dödligt våld och dödligt våld mot kvinnor

Projektet är en deskriptiv och explorativ populationsbaserad studie avseende utveckling av dödligt våld i Sverige från 1990 och framåt, med syftet att studera trender i omfattning och karaktär av olika typer av dödligt våld. Det övergripande syftet med föreliggande projekt är att identifiera typologier av dödligt våld, samt identifiera faktorer som kan vara relaterade till olika typer av dödligt våld, med särskild fokus på könsrelaterat våld. Typologier undersöks baserat på uppgifter avseende gärningsperson, brottsoffer samt gärning.

Tidsperiod: 2021–2024

Projekt 2: Men’s descriptions of intimate partner violence perpetration and treatment experiences: A qualitative study of convicted and self-referred perpetrators of intimate partner violence

Inom ramen för den särskilda utredningen Återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld (S 2017:02) genomfördes kvalitativa intervjuer med lagförda partnervåldsutövare, samt män som frivilligt sökt stöd. Syftet med projektet är att undersöka hur partnervåldsutövare resonerar kring eget våldsutövande, hjälpbehov samt inställning till och erfarenheter av insatser. Syftet är att få en förståelse av våldsutövande genom forskningsdeltagarnas egna perspektiv, vilket kan vara av värde för att förstå vilka faktorer de anser påverkar våldsutövande, behandlingsmotivation och benägenhet till förändring.

Tidsperiod: 2018–2022

Projekt 3: Homicide in Sweden with emphasis on complex cases, medico-legal aspects

Projektet syftar till att studera dödligt våld i Sverige med fokus på de komplexa fall som kräver extra uppmärksamhet av rättsläkaren däribland styckmord, giftmord och mord förklädda till olyckor eller självmord.

Tidsperiod: 2020–2026

Projekt 4: Australian Homicide Project

Efter en forskningsvistelse på Griffith University, School of Criminology and Criminal Justice i Brisbane, Australien initierades ett samarbete inom ramen för the Australian Homicide Project. Det bedrivs två pågående parallella studier på 1) typologier av gärningsmän av dödligt partnervåld och 2) karaktäristika hos kvinnliga gärningspersoner av dödligt familjevåld och annat dödligt våld.

Tidsperiod: 2017–2022

Andra forskare som ingår i projektet/projekten

Projekt 1: Charlotte Alm, Moa Arvidsson
Projekt 2: Mariana Dufort, Sara Skott
Projekt 3: Denise Guggenheimer, Brita Zilg, Ingemar Thiblin, Joakim Sturup
Projekt 4: Li Eriksson, Samara McPhedran, Paul Mazerolle, Holly Johnson och Richard Wortley

Publikationer i urval

Sturup, J., Rodre, S., Karlberg, D., von Vogelsang, E., Rying, M., & Caman, S. (2019). Male-on-Female Sexual Homicides in Sweden, 1990 to 2013: A Population-Based Controlled Study of Incidents, Victims, and Offenders. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 63(9), 1557–1574. 

Eriksson, L., McPhedran, S., Caman, S., Mazerolle, P., Wortley, R., & Johnson, H. (2018). Criminal careers among female perpetrators of family and non-family homicide in Australia. Journal of Interpersonal Violence 2018 Mar 1;886260518760007. 

Dufort, M., & Caman, S. (2017). A Swedish overview of work with perpetrators of domestic violence. I: Nordic Countries Overview of Work with Perpetrators of Intimate Partner Violence. Nordic Council of Ministers.  

Caman, S. (2017). Intimate partner homicide rates and characteristics. Dissertation, Karolinska Institutet, Dept of Clinical Neuroscience, Stockholm. 

Caman, S., Kristiansson, M., Granath, S., & Sturup, J. (2017). Trends in rates and characteristics of intimate partner homicides between 1990 and 2013. Journal of Criminal Justice 49, 14-21.

Caman, S., Howner, K., Kristiansson, M., & Sturup, J. (2016). Differentiating Intimate Partner Homicide From Other Homicide: A Swedish Population-Based Study of Perpetrator, Victim, and Incident Characteristics. Psychology of Violence 7(2), 306-315. 

Caman, S., Howner, K., Kristiansson, M., & Sturup, J. (2016). Differentiating Male and Female Intimate Partner Homicide Perpetrators: A Study of Social, Criminological and Clinical Factors. International Journal of Forensic Mental Health 15(2), 1-8. 

Sörman K, Nilsonne G, Howner K, Tamm S, Caman S, Wang H-X, et al. (2016) Reliability and Construct Validity of the Psychopathic Personality Inventory-Revised in a Swedish Non-Criminal Sample – A Multimethod Approach including Psychophysiological Correlates of Empathy for Pain. PLoS ONE 11(6): e0156570. 

Sturup, J., & Caman, S. (2015). Homicide-suicide offences: description, classification and short case studies. Journal of Criminal Psychology 5(3),177 – 187.