FN resolution 1325 (2000)

  • Utgivningsår: 2000
  • Avsändare: Förenta Nationerna
  • Typ: Resolution
  • Fulltextlänk: Läs publikation

Information om publikationen

FN:s resolution 1325 från år 2000 är ett viktigt dokument för att motverka sexuellt våld och sexuell exploatering i väpnade konflikter och syftar till att stärka kvinnors roll i kris- och konfliktområden. Resolutionen utgår ifrån att krig drabbar män och kvinnor olika och stipulerar att alla insatser under väpnade konflikter måste genomsyras av ett genusperspektiv. På engelska.