I trygghetens namn

  • Utgivningsår: 2010
  • ISBN: 978-91-7173-327-6
  • Redaktör: Ingrid Sahlin
  • Typ: Antologi
  • Läs mer: SwePub

Information om publikationen

Denna antologi granskar allmännyttans insatser för ökad trygghet i bostadsområden. De genomförs numera ofta i partnerskap med myndigheter och företag. Platsen för studien är Göteborg. Antologins bidrag undersöker vad trygghetsarbetet består i, hur det motiveras och vad det kommit att legitimera. Särskilt intresse ägnas trygghetsarbetets konsekvenser för dem som utestängs från den breda samverkan och kanske i stället betraktas som en källa till andras otrygghet.