Goda sanningar: debattklimatet och den kritiska forskningens villkor

  • Utgivningsår: 2010
  • ISBN: 978-91-85509-51-5 (inb.)
  • Redaktör: Aje Carlbom, Sara Johnsdotter
  • Typ: Antologi
  • Läs mer: Libris

Information om publikationen

Hur står det till med det svenska forskningsklimatet? I denna antologi belyser en grupp skribenter från olika discipliner villkoren för kritisk forskning. De har erfarenheter av att presentera kontroversiella perspektiv och har mötts av såväl aggressiva påhopp som ihjältiganden. Läsaren får en inledande beskrivning av problematiken kring att gå mot strömmen med nya forskningsrön; sedan följer en mångfacetterad samling fallstudier på temat.