Män som hatar kvinnor – Attityder som stödjer eller ursäktar partnervåld

– operationalisering, bakgrund och förståelse

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2010
  • ISBN: 91-85187-56-9
  • Författare: Martin Söderberg
  • Avsändare: Kriminalvården
  • Typ: FoU-rapport
  • Antal sidor: 28

Information om publikationen

Rapporten syftar till att i första hand svara på frågan vilka attityder som vetenskaplig forskning kopplat samman med en ökad risk för framtida partnervåld med fokus på mäns våld mot kvinnor.