Skylla sig själv?

– Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med missbruks- eller beroendeproblem

Information om publikationen

Våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem har svårare än andra våldsutsatta kvinnor att få hjälp och stöd. Utbildningsmaterialet är tänkt att ge ökade kunskaper till personal inom socialtjänst, missbruks- och beroendevård, landsting, kvinnojourer och rättsväsende för att bättre möta de behov som våldsutsatta kvinnor med missbruk kan ha.