Att börja tala med barn om pappas våld mot mamma

: radikalt lärande i arbetet med vårdnad, boende och umgänge

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2011
  • Författare: Gunilla Dahlkild-Öhman
  • Avsändare: Uppsala universitet
  • Typ: Avhandling
  • Läs mer: Libris

Information om publikationen

Många barn i Sverige har upplevt våld i sin familj, men de kan ha svårt att komma till tals om detta när det möter socialtjänsten i utredningar om vårdnad, boende och umgänge. Sociologen Gunilla Dahlkild Öhman visar i sin avhandling att det krävs en komplex läroprocess för att kunna börja tala med barn om pappas våld.

Enligt svensk lagstiftning ska barn ha möjlighet att komma till tals i utredningar om vårdnad, boende och umgänge. Det är även rimligt att tolka lagen som att barn ska få komma till tals om sina upplevelser av våld. Tidigare forskning visar dock att det kan vara svårt. Det tycks finnas ett glapp mellan lagstiftarens intentioner och utredares praktik. Gunilla Dahlkild Öhman undersöker i sin avhandling hur lagstiftarens intentioner när det gäller att tala med barn om pappas våld mot mamma i vårdnads-, boende- och umgängesutredningar genomförs i arbetsgrupper. Vad betyder gruppen för processen?

Analysen bygger på intervjuer med arbetsgrupper av familjerättssekreterare om hur de möter barn som upplevt pappas våld mot mamma. En utgångspunkt är att olika föreställningar om våld och om barn har betydelse för hur lagstiftarens intentioner förverkligas. Av studien framgår att barnsamtal förekom i samtliga arbetsgrupper och det fanns utredningar i vilka barn gavs en hög grad av delaktighet. De uttryckte en vilja och fick gehör för den hos utredarna. Men utredarna hade i många fall inte pratat med barnen om våldet. I en av arbetsgrupperna befann sig dock medlemmarna i beredskap för att mer systematiskt börja tala med barn om pappas våld mot mamma. Det som karaktäriserade den gruppen var att den framstod som homogen med ett stödjande ledarskap.

Senast uppdaterad: 2021-11-18