På vei: kjønn og rett i Norden

  • Utgivningsår: 2012
  • ISBN: 978-91-7061-104-9 (inb.)
  • Författare: Ulrika Andersson, et al.
  • Redaktör: Eva-Maria Svensson
  • Typ: Antologi
  • Läs mer: Libris

Information om publikationen

Bristande jämställdhet mellan kvinnor och män och könsdiskriminerande praktiker har över tid fått alltmer uppmärksamhet. Kraven och förväntningarna på världens stater, inte minst de relativt sett så jämställda nordiska länderna, att åtgärda problemen är stora. Lagstiftning är ett medel som staterna har till sitt förfogande. Rättens betydelse, dess möjligheter och tillkortakommanden i relation till ojämställdhet och diskriminerande praktiker är temat för denna antologi.