Kartläggning av fristående universitets- och högskolekurser i ämnet mäns våld mot kvinnor.

Delrapport 1

Information om publikationen

Delrapporten är den första delen i en kartläggning som Nationellt centrum för kvinnofrid har genomfört av utbildning i Sverige om mäns våld mot kvinnor.

Den andra delen handlar om hur mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer beaktas i vissa grundutbildningar vid universitet och högskolor, och den tredje om hur samma frågor beaktas i den ordinarie fortbildningen inom myndigheter där personalen kan möta såväl brottsoffer som förövare.

Senast uppdaterad: 2021-11-18