Om patriarkat, motstånd och uppbrott: tjejers rörelser i sociala rum

Information om publikationen

I sin bok Om patriarkat, motstånd och uppbrott – tjejers rörelser i sociala rum undersöker Siv-Britt Björktomta hur tjejer med utländsk bakgrund, ofta kategoriserade som ”utsatta flickor i patriarkala familjer”, själva beskriver och hanterar sin livssituation. 

Författaren har intervjuat elva tjejer i åldern 16 till 20 år som lever med begränsningar och kontroll av sitt sociala liv och sin sexualitet. Fokus för undersökningen är deras strategier för att hantera motsättningar mellan normer i familjerna och i det omgivande majoritetssamhället. Genom att analysera möjligheter och begränsningar för det motstånd som dessa tjejer gör, synliggör Björktomta rådande ordningar och möjliga alternativ, men också konsekvenser av deras motstånd.