Efteråt är allting för sent – Om utredningar av vissa dödsfall

  • Utgivningsår: 2012
  • Avsändare: Statskontoret
  • Typ: Rapport
  • Antal sidor: 84
  • Utgivningsort: Stockholm
  • Fulltextlänk: Läs publikation

Information om publikationen

Statskontoret fick i maj 2012 i uppdrag av regeringen att följa upp och utvärdera utredningsverksamheten vid Socialstyrelsen avseende vissa dödsfall under perioden 2008–2014. Det här är en delrapport som har överlämnats till regeringen.

Slutrapporten har namnet "Sorgen finns det inga ord för. Om utredningar av vissa dödsfall" (Statskontoret 2014).