Efteråt är allting för sent – Om utredningar av vissa dödsfall

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2012
  • Avsändare: Statskontoret
  • Typ: Rapport
  • Antal sidor: 84
  • Utgivningsort: Stockholm

Information om publikationen

Statskontoret fick i maj 2012 i uppdrag av regeringen att följa upp och utvärdera utredningsverksamheten vid Socialstyrelsen avseende vissa dödsfall under perioden 2008–2014. Det här är en delrapport som har överlämnats till regeringen.

Slutrapporten har namnet "Sorgen finns det inga ord för. Om utredningar av vissa dödsfall" (Statskontoret 2014).