Kvinna slår kvinna, man slår man: homosexuell partnermisshandel

  • Utgivningsår: 2003
  • Avsändare: Nationellt råd för kvinnofrid
  • Typ: Bok
  • Antal sidor: 28
  • Utgivningsort: Stockholm
  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Läs mer: Libris

Information om publikationen

Lars Gårdfeldt – medlem i Nationellt Råd för Kvinnofrid – har sammanställt denna skrift om våld i samkönade relationer. Rådet har under sitt arbete kunnat konstatera att kunskaperna när det gäller våld i nära relationer fortfarande är bristfälliga hos många som möter människor som söker stöd och hjälp. Då det gäller homosexuell partnermisshandel är okunskapen mycket stor. Synliggörandet av att våld förekommer i homosexuella förhållanden måste påskyndas och bemötandet då det gäller den våldsutsatta/e måste förbättras.